Nooit meer spreken

Info

Genre: een naar de keel grijpend verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Nooit meer spreken is gebaseerd op de roman ‘Eeuwig Zwijgen‘ van Guy Didelez.

Thema: jeugdpsychiatrie

Duur Avondvullend

Aantal opvoeringen: het stuk werd in deze vorm nog niet opgevoerd.

Auteur Guy Didelez

Bezetting: 4 dames, 2 heren

Decor: het stuk grijptp laats op drie locaties 1) een sobere slaapkamer 2) een ontmoetingsruimte 3) een lege ruimte. 

Inhoud

De vijftienjarige Janne wordt opgenomen in een psychiatrische instelling. Op haar eigen vraag. Toch is ze nog niet aan praten toe. Niemand weet wat er echt met haar aan de hand is. Zelf zou Janne liever voor eeuwig zwijgen…

Gelukkig klikt het al snel tussen Janne en Sam, een jongen die ook in de jeugdpsychiatrie verblijft. Sams grapjes, zijn enorme relativeringsvermogen en zijn kleine verrassingen vrolijken Janne op. Maar ze brengen haar ook in verwarring. Zou ze bij hem haar hart kunnen luchten?

Guy Didelez breekt de stilte in Jannes wereld. Hij opent de deuren van een psychiatrische instelling en gunt ons een blik op het dagelijkse leven binnenin. Een plek vol uitersten: van euforische blijdschap tot intens verdriet, van hechte vriendschap tot koele haat, van onmetelijke stiltes tot overdonderende waarheden.

Weetjes

Productiehuis Farce Cancan verenigde drie acteurs, die gedurende enkele jaren met dit +14 stuk rondtrokken en het met heel wat succes in scholen en/of bibliotheken brachten. Vanwege de maximumfactuur die duurdere producties in scholen vaak onmogelijk maakt, werd vanaf het schooljaar 2010-2011 gekozen voor een monoloogversie waarvan al snel meerdere voorstellingen geboekt werden. Als gevolg van die ingreep stelt de auteur die eerdere versie nu ter beschikking van de jeugdtheaters die het al dan niet in een combinatie met volwassen acteurs kunnen brengen.     

Dit toneelstuk werd oorspronkelijk geschreven voor twee jonge vrouwelijke speelsters en een jonge mannelijke speler. Verder is er nog een oudere vrouwelijke speelsters die een aantal dubbelrollen op zich neemt. Deze dubbelrollen kunnen even goed door meerdere andere acteurs gespeeld worden, zodat het   toneelstuk meteen een ruimere bezetting krijgt.

Het gelijknamige boek werd in 2004 uitgegeven door uitgeverij Davidsfonds/Infodok in 2004. Het is intussen uitverkocht, maar omdat de vraag te groot was, bracht Guy het nadien als pod-boek opnieuw op de markt, zodat het weer te verkrijgen is.

Wil je liever dan een monoloog,  een gevoelig verhaal boeken met meerdere acteurs, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor ‘Het Pest Actie plan‘, ‘Gebroken Glimlach‘ of ‘Ik ben iemand/niemand‘. 

Eeuwig Zwijgen is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Wil je de koekjes op deze site aanvaarden ?

Jouw gegevens worden enkel hier gebruikt en niet doorgegeven aan ander partijen. Nog meer info over je privacy kan je hier vinden