De parabel van Liefde en Haat

Info

Titel: De Parabel van Liefde en Haat (5)

Auteur: Guy Didelez

Genre: Eenakter

Duur: 40 minuten

Decor: Zetstukken

Bezetting: 2 dames, 2 heren

Inhoud

Delfina, een waarzegster, leidt een generale repetitie en oefent aldus samen met haar spelers de act in die in een later stadium voor het publiek zal opgevoerd worden en die tot doel heeft zoveel mogelijk klanten (tegen betaling) naar haar individuele seances te lokken.

Weetjes

Aangezien het hier een act van een aantal kermisklanten betreft, kan het stuk ook als ‘wagenspel’ gebracht worden.

Dit stuk werd geschreven in opdracht van Benego, het Belgisch Nederlands Grensoverleg, ten behoeve van het amateurtheaterfestival ‘Grenzeloos’. Voor dit stuk wed Guy gekoppeld aan het Roosendaals Toneel. Regisseur was Daan Pleumeekers.  

Voor dit stuk baseerde Guy zich op De Grote Arcana, een kortverhaal dat gepubliceerd werd in de bundel ‘Parabels van Goed en Kwaad‘.

Wil je de koekjes op deze site aanvaarden ?

Jouw gegevens worden enkel hier gebruikt en niet doorgegeven aan ander partijen. Nog meer info over je privacy kan je hier vinden