Toneel met kinderen

Auteur

Frans Busschots, Guy Didelez, Dirk Dobbeleers

Illustraties

Naam

Uitgeverij

Abimo, 136 pagina’s. 

ISBN: 90 59322 14 2

Bib

Dit boek vind je terug in de bibliotheek

Inhoud

TONEEL MET KINDEREN wil een praktische handleiding zijn voor iedereen die in Vlaanderen of in Nederland met kinderen toneel wil spelen. Het boek richt zich zowel tot scholen, toneelgezelschappen en jeugdbewegingen die al enige ervaring in het toneelspelen met kinderen hebben, als tot hen die voor het eerst een toneelstuk op de planken willen brengen. 

De drie auteurs, die elk op hun manier bezig zijn met toneel voor en met kinderen, baseerden zich voor dit boek op hun eigen ervaringen. Ze geven een antwoord op vele concrete vragen en sparen daarbij hun praktische tips niet. Hoe begeleid je een (grote) groep kinderen? Waar kun je terecht om toneelstukken te kiezen? Hoe zit het met de taakverdeling en het repetitieschema? Wat komt er op financieel vlak allemaal bij kijken? Hoe kunnen zwakkere en minder creatieve kinderen toch aan bod komen? 

Je kunt TONEEL MET KINDEREN in één ruk uitlezen, maar je kunt het ook als ‘handleiding’ gebruiken. Problemen met de belichting? In hoofdstuk 8 vind je het antwoord. Op zoek naar nuttige toneeladressen in Vlaanderen of Nederland? Kijk eens naar hoofdstuk 16. Het boek bevat verder enkele interessante interviews met specialisten terzake en het heeft ook een bijlage waarin bekeken wordt in hoeverre toneelprojecten aansluiten bij de gangbare leerinhouden. 

Kortom, met dit boek achter de hand wordt toneelspelen met kinderen wel zeer aantrekkelijk. 

Weetjes

Dit boek kwam tot stand met de steun van de Provincie Antwerpen. 

Wil je de koekjes op deze site aanvaarden ?

Jouw gegevens worden enkel hier gebruikt en niet doorgegeven aan ander partijen. Nog meer info over je privacy kan je hier vinden