EENAKTERS

Titel: De Parabel van Liefde en Haat (5)

Auteur: Guy Didelez

Genre: Eenakter

Duur: 40 minuten

Decor: Zetstukken

Bezetting: 2 dames, 2 heren

Inhoud:

Delfina, een waarzegster, leidt een generale repetitie en oefent aldus samen met haar spelers de act in die in een later stadium voor het publiek zal opgevoerd worden en die tot doel heeft zoveel mogelijk klanten (tegen betaling) naar haar individuele seances te lokken.

Weetjes

Aangezien het hier een act van een aantal kermisklanten betreft, kan het stuk ook als 'wagenspel' gebracht worden.

Dit stuk werd geschreven in opdracht van Benego, het Belgisch Nederlands Grensoverleg, ten behoeve van het amateurtheaterfestival 'Grenzeloos'. Voor dit stuk wed Guy gekoppeld aan het Roosendaals Toneel. Regisseur was Daan Pleumeekers.  

 

Laatst aangepast (woensdag, 06 augustus 2014 12:09)